Sadhana Kutir

Radosni smo da vam možemo prenijeti kako je 18. 4. 2012. u Zagrebu sa djelovanjem počeo “Sadhana Kutir – Centar za integralnu duhovnu praksu”. Naše molitve su upućene ka dobrobiti svih živih bića:

OM

Asato ma sad gamaja

(vodi nas iz nestvarnosti iz stvarnost)

Tamaso ma đjotir gamaja

(vodi nas iz tame u svjetlost)

Mrtjor ma’mrtam gamaja

(vodi nas iz smrti u besmrtnost)

OM šantih, šantih, šantih!

(mir, mir, mir)

Oglasi